Präsides

Ab 1925

 • Kaplan Josef Wellenkötter

1925 – 1929

 • Kaplan Clemens Hörster

1929 – 1933

 • Kaplan Theodor Rohe

1934 – 1935

 • Kaplan Werner Bügelmann

1935 – 1945

 • Die Kolpingsfamilie war, wie alle kirchlichen Gruppierungen, verboten

 

1945 – 1949

 • Kaplan Heinrich Schmalenbach

1949 – 1950

 • Vikar Wilhelm Benning

1950 – 1959

 • Kaplan Norbert Körber

1954 – 1955

 • Vertretung Kaplan Kamphaus

1959 – 1964

 • Pfarrer Josef Niermann

1974 – 2000

 • Pfarrer Oskar Müller

2001 – 2009

 • Pfarrer Bernd de Baey

2009 - 2011

 • Pfarrer Heio Weishaupt

2011 - 2018

 • Geistliche Begleiterin Monika Seiler

2018

 • Pfarrer Dieter Hogenkamp

2019

 • Pfarrer